POLÍTICA DE GALETES, (COOKIES)

POLÍTICA DE COOKIES

Des d’aquest lloc web volem informar-te que la nostra pàgina web BONÀPAT utilitza galetes per analitzar la navegació d’usuaris. Les galetes són uns arxius que s’instal·len en l’equip des del qual accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina.

L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és: Google Analytics. MÉS INFORMACIÓ.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi d’audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot fer servir les dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines visitades, l’idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la que accedeixen els usuaris, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen i l’operador o tipus de terminal des del qual es fa la visita.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Si vols permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades en el teu equip pots fer-ho des de la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.

Pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir algun d’aquests navegadors:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: “http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

POLÍTICA DE PRIVACITAT

BONÀPAT té com a objectiu respectar la privacitat dels clients i els usuaris de la seva pàgina web i xarxes socials així com protegir les dades de caràcter personal que ens puguin haver facilitat a través de qualsevol forma de contacte amb la nostra empresa.

És per això que BONÀPAT té implementades les mesures de seguretat necessàries d’índole tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades personals dels clients, evitant així la pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit, i d’acord amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu (RGPD), a continuació li detallem la informació sobre el tractament que BONÀPAT realitza sobre les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

RAÓ SOCIAL: XAVIER ALTAYÓ AGUSTI

N.I.F. 38801524H

Domicili: C/ JOSEP TARRADELLAS 5-7, Girona

Email: admin@bonapat.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractarem les dades obtingudes per gestionar el procés de registre i la relació amb els usuaris de la nostra web, respondre i atendre les sol·licituds dels usuaris a través dels diferents formularis de contacte i per gestionar administrativament el servei contractat.

I concretament, a BONÀPAT realitzem els següents tractaments de les seves dades personals:

FORMULARIS DE CONTACTE: En omplir les dades de formulari de contacte de la pàgina web l’usuari accepta i autoritza a BONÀPAT a utilitzar i tractar les dades personals subministrades per atendre les sol·licituds. Per a la correcta atenció i contestació de la comunicació les seves dades personals podran ser cedides a empreses del grup al qual pertany BONÀPAT per donar la resposta més oportuna a la petició.

L’usuari pot en qualsevol moment sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a admin@bonapat.cat.

Com hem obtingut les seves dades personals i què legitimació tenim per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment exprés que ens ha prestat prèviament el mateix interessat així com el compliment d’obligacions legals segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.

Així doncs, les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat o el seu representant legal. En cap cas es tracten categories especials de dades personals, com ara: dades que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, dades d’afiliació sindical, dades genètiques, dades relatives a la salut d’una persona física).

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar, rebre informació dels serveis.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia d’aquesta relació comercial.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i durant el temps que sigui estrictament necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

En tot cas, cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides transcorreguts deu anys des de l’última contractació de servei, sempre que no hagi sol·licitat la cancel·lació de les dades amb anterioritat.

Les dades tractades per a fins comercials s’han de conservar vigents mentre no sol·liciti la seva supressió. L’usuari pot en qualsevol moment revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades personals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a admin@bonapat.cat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers excepte a empreses pertanyents al mateix grup que pertany BONÀPAT, a proveïdors de serveis que prestin serveis en el nostre nom o en compliment d’una obligació legal. Les dades a empreses del mateix grup seran cedides amb la finalitat de poder compartir la informació necessària per a la correcta prestació del servei.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en servidors propietat de BONÀPAT.

Quins són els seus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BONÀPAT estem tractant les seves dades personals.

D’aquesta manera té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. Igualment, pot demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

A més en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o bé per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims que prevalguin sobre els seus interessos i drets o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Aquests són els seus drets:

ACCÉS A LES SEVES DADES: Podrà consultar les dades personals incloses en fitxers del grup al qual pertany BONÀPAT.

RECTIFICACIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà modificar les dades personals si són inexactes.

SUPRESSIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que s’eliminin les teves dades personals.

PORTABILITAT DE LES SEVES DADES: Es pot sol·licitar la recepció en format electrònic la totalitat de les dades personals que vostè ens hagi facilitat, els que resultin necessaris per a la relació contractual amb el grup al qual pertany BONÀPAT.

OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

LIMITACIÓ EL TRACTAMENT: Pot sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos: a) mentre es comprova l’exactitud de la impugnació de les seves dades personals b) quan el tractament sigui il·lícit, però vostè s’oposi a la supressió de les seves dades c) quan el grup al qual pertany BONÀPAT no necessiti tractar les dades personals, però vostè els necessiti per a l’exercici o per a la defensa de reclamacions d) quan vostè s’hagi oposat al tractament de les seves dades personals.

Per exercir aquests drets haurà d’enviar un correu electrònic a admin@bonapat.cat o bé escriure a l’adreça postal: Protecció de Dades XAVIER ALTAYÓ AGUSTÍ

Domicili: C/ JOSEP TARRADELLAS 5-7, 17005 Girona

En qualsevol cas la persona usuària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que se li ha vulnerat qualsevol dret relatiu a la protecció de les seves dades personals o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

Modificacions de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En qualsevol cas qualsevol novetat legislativa o jurisprudencial serà degudament comunicat mitjançant correu electrònic o avís a la pàgina web.

Aquesta política de privacitat podeu trobar al nostre web www.bonapat.cat

AVÍS LEGAL

Aspectes legals
Benvinguts al nostre lloc web. A continuació s’exposen els termes i condicions que, juntament amb la nostra política de privacitat, regeixen la vostra relació amb BONÀPAT vers aquest lloc web.

El terme BONÀPAT o nosaltres es refereix al propietari del lloc web amb domicili social Josep Tarradellas 5-7 17006 Girona
El terme ‘vosaltres’ es refereix a l’usuari o al visitant del nostre lloc web.

L’ús d’aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

– El contingut de les pàgines d’aquest lloc web està destinat a finalitats informatives generals. Els continguts estan subjectes a canviar sense notificació.

– Ni nosaltres ni cap tercera part aportem cap garantia pel que fa a la precisió, la puntualitat, l’actuació, la integritat o l’adequació de la informació i dels materials que es troben o s’ofereixen en aquest lloc web per a qualsevol finalitat particular. Accepteu que esteu informats del fet que aquesta informació i aquest material poden contenir imprecisions o errors i nosaltres excloem expressament qualsevol responsabilitat per qualsevol imprecisió o error fins al màxim punt permès per la llei.

– L’ús que feu de qualsevol informació o material que apareguin en aquest lloc web és totalment responsabilitat vostra i, per tant, no en serem responsables. Serà responsabilitat vostra assegurar-vos que qualsevol producte, servei o informació disponibles a través d’aquest lloc web compleixin els requisits específics.

– Aquest lloc web conté material que és propietat nostra o que està sota la nostra llicència. Aquest material inclou, però no està limitat a, el disseny, la maquetació, l’aspecte, l’aparença, i els gràfics. N’està prohibida la reproducció si no és de conformitat amb les condicions de drets d’autor que formen part d’aquests termes i condicions.

– Totes les marques reproduïdes en aquest lloc web que no són propietat de l’operador o que no estan sota la seva llicència, estan autoritzades per aparèixer aquest lloc web.

– L’ús no autoritzat d’aquest lloc web pot ser motiu de reclamació per danys i/o ser considerat un delicte.

– De tant en tant, aquest lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web. Aquests enllaços es posen a la vostra disposició per ampliar-vos la informació. El fet que aparegui l’enllaç, no significa que aprovem el lloc(s) web. No tenim cap responsabilitat vers el contingut dels llocs web als quals podeu accedir mitjançant un enllaç del nostre lloc web.

– No està permès crear un enllaç a aquest lloc web des d’un altre lloc web o document sense el consentiment previ per escrit de BONAPAT.

– L’ús que feu d’aquest lloc web i qualsevol conflicte que pugui sorgir-ne, estan subjectes a les lleis en vigor de l’estat.

Ens esforcem per mantenir el lloc web actualitzat i perquè funcioni amb fluïdesa. Això no obstant, BONÀPAT no es responsabilitza de la no disponibilitat temporal del lloc web a causa d’assumptes tècnics aliens a la seva voluntat.

Protecció de dades
BONÀPAT està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment integra de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures disposades en el Reglament Europeu de protecció de dades i la normativa espanyola. Per a més informació consulteu la Política de privadesa.

Xarxes socials
L’informem que BONÀPAT té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes ,(i/o realitzi qualsevol vincle o acció de connexió per mitjà de les xarxes socials) de les nostres planes oficials, es regirà per aquest apartat, així com les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a les xarxes que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

BONÀPAT, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, esdeveniments, productes, normatives o serveis, així com per qualsevol altra finalitat que la Llei ens permeti.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que executin activitats presumptament il·lícites o contradiguin els principis de bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, falta de cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que es consideri no apropiat.
I en general que contradiguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, BONÀPAT es reserva el dret de retirar, sense previ avís de la web o de la xarxa social que li sigui de propietat aquells continguts que consideri no apropiats.

Llei aplicable i jurisdicció
Qualsevol qüestió relativa a la interpretació, el compliment i la validesa dels termes i les condicions que pugui sorgir entre l’usuari i BONÀPAT s’analitzarà d’acord amb els mateixos termes i condicions, en primer lloc, i la normativa catalana, en segon, i subsidiàriament l’espanyola, d’aplicació en tot moment.

En el supòsit de conflicte entre l’usuari i la companyia que resulti i/o estigui vinculat i/o relacionat amb els termes i les condicions, les parts acorden expressament sotmetre’l als jutjats i tribunals competents de la Ciutat de Girona.

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el navegador.

Cuando accedas, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de acceso y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas «Recuérdame», tu acceso perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de acceso se eliminarán.

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. Caduca después de 1 día.Scroll al inicio